#उपनयन संस्कार #(मौंजि-बंधन) #Upnayan #Book_pandit for #Upanayan #Poojasahitya

#उपनयन संस्कार #(मौंजि-बंधन) #Upnayan #Book_pandit for #Upanayan #Poojasahitya

             ॥ उपनयन संस्कार ॥ (मौंजि-बंधन)॥       “उपनयन” हा एक हिंदू धार्मिक संस्कार आहे. परंपरेनुसार, … Continue reading #उपनयन संस्कार #(मौंजि-बंधन) #Upnayan #Book_pandit for #Upanayan #Poojasahitya

हिरण्य श्राद्ध/ Hiranya Shraddh :

हिरण्य श्राद्ध/ Hiranya Shraddh :

हिरण्य श्राद्ध म्हणजे ब्राह्मण बोलावून संकल्प सोडून त्याला दूध ,केळी .पेढे देतात. पूजेचे साहित्य/Pooja Sahitya: १. काळे तीळ २. २ सुपाऱ्या … Continue reading हिरण्य श्राद्ध/ Hiranya Shraddh :

“गणपती विसर्जनाच्या दिवशीची करावयाची उत्तरपुजा”

गणेशाचे अनंतचतुदर्शी दिवशी विसर्जन करावे. गणपतीला गंध ,फुले ,अक्षता,हळदकुंकू दुर्वा ,शेंदूर हे उपचार वहावे . गणपतीला धुप ,दीप ओवाळावे व … Continue reading “गणपती विसर्जनाच्या दिवशीची करावयाची उत्तरपुजा”